Гербіциди Мушкет® | 4 Сезони

 
 
 


4 Сезони » Мушкет®Мушкет®

Економічний гербіцид з наявністю антидоту для боротьби проти найбільш шкодочинних широколистих бур’янів

Загальна назва: йодосульфурон метил натрію, 50 г/кг + мефенпір-діетил, 150 г/кг (антидот)

Тип формуляції: водорозчинні гранули

 

Властивості:

Мушкет® 20 WG, в.г., рекомендують для застосування проти широкого спектра дводольних бур’янів на посівах пшениці та ячменю.

 

Застосування:

Наявність антидоту у складі Мушкет® забезпечує його унікальну ефективність на зернових колосових культурах від стадії другого листка до появи прапорцевого. Також антидот, який присутній в препараті, стимулює наростання кореневої системи в зернових колосових.

Ефективність гербіциду проти бур’янів, яку наведено далі в таблиці, можна отримати за застосування його до 4-го листка у бур’яну. Найкращий ефект проти бур’янів досягається на стадії: однорічні — 2–4 листки, багаторічні дводольні — у фазі розетки.

Для покращання проникнення гербіциду в листки бур’янів та суттєвого прискорення його дії рекомендується застосовувати разом з гербіцидом прилипач БіоПауер® з нормою витрати 0,5 л/га або Меро® з нормою витрати 0,4 л/га. Особливо необхідно додавати прилипач до робочого розчину під час застосування препарату за несприятливих погодних умов (низькі або високі температури повітря, посуха тощо).

Оптимальна ефективність препарату забезпечується за умов дотримання технології вирощування культури.

Норма витрати: 50–60 г/га

Активна гербіцидна дія та унікальна селективність

 

Рекомендується дрібнокрапельне обприскування з нормою витрати робочої рідини 150–300 л/га для внесення польовими агрегатами залежно від його типу: наприклад, придатні плоскоструминні форсунки, тиск рідини — 2,5–3 кг/см2, швидкість руху агрегатів — 6–7 км/год. За ультрамалооб’ємного та авіаційного обприскуваннч норма застосування — 50 л/га.

 

Спектр дії:

Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia Амброзия полынолистая
Талабан польовий Thlaspi arvense Ярутка полевая
Редька дика Raphanus raphanistrum Редька дикая
Роман польовий Anthemis spp. Пупавка полевая
Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris Пастушья сумка
Гірчиця польова Sinapis arvensis Горчица полевая
Падалиця ріпаку Brassica napus Падалица рапса
Падалиця соняшнику Helianthus annus Падалица подсолнечника
Осот городній Sonchus oleraceus Осот огородный
Ромашка, види Matricaria spp. Ромашка, виды
Осот рожевий Cirsium arvensis Осот розовый
Щириця звичайна Amaranthus retroflexus Щирица запрокинутая
Зірочник середній Stellaria media Звездчатка средняя
Лутига розлога Atriplex spp. Лебеда раскидистая
Лобода біла* Chenopodium album* Марь белая*
Курячі очка польові Anagallis spp. Очный цвет полевой
Біфора промениста Bifora radians Двойчатка лучистая
Жабрій звичайний Galeopsis spp. Пикульник обыкновенный
Підмаренник чіпкий Galium aparine Подмаренник цепкий
Галінсога дрібноквіткова Galinsoga spp. Галинсога мелкоцветная
Гірчак березковидний Polygonum convolvulus Горец вьюнковый
Вероніка персидська Veronica persica Вероника персидская
Фіалка, види Viola spp. Фиалка, виды
Жовтозілля звичайне Senecio vulgaris Крестовник обыкновенный
Глуха кропива Lamium purpureum Яснотка пурпурная
Відмінна дія (90–98%) Добра дія (75–89%) Неповна дія (50–74%)

 

* Рекомендується обприскування на ранніх стадіях розвитку (4-6 листків)

 

Переваги:

  • Висока селективність до зернових культур завдяки наявності антидоту.
  • Можливість застосування за умов низьких температур (від +5°C).
  • Ефективність проти найбільш шкодочинних бур’янів.
  • Не пригнічує розвиток кореневої системи.
  • Подвійна дія на бур’яни: через листкову поверхню та через ґрунт.
  • Не впливає на користувача та навколишнє середовище.

 

Реєстраційне посвідчення
» Завантажити

Паспорт безпеки речовини
» Завантажити